עבירת התחזות

מאת עו"ד פלילי אריאל עטרי

עבירת ההתחזות מוסדרת בסעיף 441 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977, בזו הלשון:

441. המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים; התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו – מאסר חמש שנים.

על מנת לבסס הרשעת אדם בעבירה פלילית נדרשת התביעה להוכיח שהתמלאו בו יסוד נפשי – מחשבה או רצון ברמה מסויימת שמשתנה מעבירה לעבירה ויסוד עובדתי שבו כלולות העובדות שאותן על התביעה להוכיח.

בבואנו לבחון את יסודות עבירת ההתחזות:

על פי פסיקת בתי המשפט נהוג לומר כי עבירה זו מורכבת ממספר יסודות:

 יסוד עובדתי בו נדרשת התביעה להוכיח כי הנאשם הציג עצמו או העמיד פנים או התחזה לאדם אמיתי אחר או שהיה קיים ונפטר, להבדיל מאדם שאינו קיים. ניתן לכלול במושג זה גם התייצגות בשתיקה או בהתנהגות.

 יסוד נפשי: בו נדרשת התביעה להוכיח כי לנאשם הייתה מודעות לכך שהוא מציג את עצמו כאדם אמיתי אחר ולא בזהותו שלו. וכי לנאשם הייתה כוונה להטות אחר במרמה לפעול לרעתו. במספר תיקים בהם הופיע עו"ד פלילי אריאל עטרי קבעו בתי המשפט כי מעשה המרמה מתבטא בהתייצגות הכוזבת. ודי בהוכחת הכוונה, דהיינו, בשאיפה להשיג את הנכס או את החזקתו במטרה להונות.

על התביעה להוכיח את התמלאות שני היסודות ברמה שמעבר לכל ספק סביר. כך, לשם המחשה באו הדברים לביטוי בפסק דין ת"פ 389/02 מדינת ישראל נ' חן אלקובי ואח', בו הוגש כתב אישום הכולל שלושה אישומים, ופורס מערכת עובדתית חריגה ונדירה במקומותינו, שדומה כי טרם נראתה בישראל. אנו נתמקד באישום הראשון- בעניין ההתחזות. שני הנאשמים היו בקשרים אישיים הדוקים. הנאשמים יצרו קשר עם מס' בנות בגילאים 15-16 למטרות הכרות וחברות. הנאשמת שהייתה לבושה כגבר הציגה עצמה בפני הבנות כגבר. כאשר עלה חשד בדבר זהותה של הנאשמת כאישה, היה הנאשם מחזק את המצג שנוצר אצלן בדבר זהותה של הנאשמת כגבר. הנאשמים הודו בעובדות כתב האישום והורשעו על ידי בית המשפט.

מקרה נוסף העוסק בסוגיה זו הינו פסק דין ע"פ 499/72 סאמי דיב אל שעבי נ' מדינת ישראל, בו הואשם המערער על פי כתב האישום במספר עבירות, בין היתר בעבירה של התחזות . כאשר הציג עצמו כיהודי בפני בחורה יהודיה לשאת אותה לאישה למרות שהוא דרוזי נשוי. על סמך הבטחה כי התמסרה המתלוננת למערער ואף הרתה לו. בית המשפט זיכה את המערער מעבירת התחזות אך התיר את העונש הכולל 3 שנות מאסר על כנו.

ליצירת קשר, אנא מלאו את הטופס הבא, ונדאג לחזור אליכם: