עבירת הטרדת עד

מאת עו"ד פלילי אריאל עטרי

עבירת הטרדת עד מוסדרת בסעיף 249  לחוק העונשין, תשל"ז- 1977, בזו הלשון:

249. המטריד אדם בנוגע להודעה שמסר האדם, או עומד למסור, בחקירה על פי דין, או בנוגע לעדות שמסר האדם, או עומד למסור, בהליך שיפוטי, דינו – מאסר שלוש שנים.

על מנת לבסס הרשעת אדם בעבירה פלילית נדרשת התביעה להוכיח שהתמלאו בו יסוד נפשי – מחשבה או רצון ברמה מסויימת שמשתנה מעבירה לעבירה ויסוד עובדתי שבו כלולות העובדות שאותן על התביעה להוכיח.

בבואנו לבחון את יסודות עבירת הטרדת עד:

על פי פסיקת בתי המשפט נהוג לומר כי עבירה זו מורכבת ממספר יסודות:

יסוד עובדתי: בו נדרשת התביעה להוכיח כי הנאשם פנה אל אדם בדיבור או במעשה שיש בו כדי להטרידו ממנוחתו או מעיסוק באותם עניינים שהוא בוחר לו כרצונו. לדוגמא: פניות טלפוניות, צלצולי סרק בדלת או בטלפון, מעקבים גלויים/ נסתריים, צעידה אחר האדם ועוד. מדובר באדם שמסר או עתיד למסור ואף באדם שיש יסוד סביר להניח שימסור. ישנה חשיבות כי כי ההטרדה תהא קשורה למסירת אותה עדות או הודעה.

יסוד נפשי: בו נדרשת התביעה להוכיח כי הייתה לנאשם מודעות לטיב המעשה ולהתקיימות הנסיבות, ואין חשיבות לכך שההטרדה צלחה או לא.

על התביעה להוכיח את התמלאות שני היסודות ברמה שמעבר לכל ספק סביר. כך, לשם המחשה באו הדברים לביטוי בפסק דין ת"פ 3008/08 מ.י. לשכת תביעות מרחב שפלה- פלילי נ' מוחמד טברי, באותו מקרה הואשם טברי כי בשורה של עבירות, בין היתר בעבירה של הטרדת עד. לפי עובדות כתב האישום, הנאשם והמתלוננת הינם זוג נשוי. המתלונן הינו אביה של המתלוננת. במועד כלשהו התקשר הנאשם למתלונן וניסה לבטל את התלונה שהדיה נגדו המתלוננת במשטרה. ולאחר מכן התקשר הנאשם למכשיר הנייד של המתלוננת מספר רב של פעמים עד שנאלצה לנתקו. בית המשפט פסק כי לא ניתן לבסס את הרשעתו של הנאשם על סמך עדותם של עדי התביעה, משום שלא עלה בידי התביעה להוכיח מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו על פי כתב האישום, ועל כן זיכה בית המשפט את הנאשם.

מקרה נוסף העוסק בסוגיה זו הינו פסק דין, תפ"ח 7025/06 מדינת ישראל נ' יעיש לוי, בו הואשם לוי בעבירה של חטיפה לשם עבירות מין ועבירה של הטרדת עד. על פי עובדות כתב האישום הנאשם עבד באמצעות אחיו כמדריך של המתלוננת. באחד הימים אסף הנאשם את המתלוננת לרכבו, כאשר ביקשה לרדת, הוא לא עצר והגביר מהירות. נכנס בהמשך לשביל צדדי, ושם עצר את הרכב. לאחר מכן תפס אותה תוך שימוש בכוח, ואנס אותה ברכבו. באישום הנוסף, מואשם הנאשם כי בעת ששהה בבית המעצר, התקשר לנייד של המתלוננת, לאחר שענתה לשיחה ביקש ממנה שתדאג לשחרורו. בית המשפט פסק כי יש לראות בחומרה גם את העובדה שהנאשם הועמד לדין בגין עבירה של הטרדת עד, וניסה גם במהלך המשפט להלך אימים על המתלוננת, לאיים עליה ולנסות לשלוח לה מכתב. לאור עברו הפלילי של הנאשם, הרשיע אותו בית המשפט בכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

ליצירת קשר, אנא מלאו את הטופס הבא, ונדאג לחזור אליכם: