עבירת פריצה והתפרצות

מאת עו"ד פלילי אריאל עטרי

עבירת הפריצה והתפרצות מוסדרת בסעיף 405-410 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977, בזו הלשון:

405. (א) השובר חלק חיצוני או פנימי של בנין, או פותח – במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת – דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבנין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבנין, נקרא פורץ.

           (ב)  המכניס לבנין חלק מגופו או מן הכלי שהוא משתמש בו, נקרא נכנס.

           (ג)   הפורץ ונכנס או פורץ ויוצא, נקרא מתפרץ.

           (ד) הנכנס לבנין באיום, בתחבולה, או בקנוניה עם אדם שבבנין, או נכנס לארובה או לפתח אחר של הבנין העומד פתוח דרך קבע לצורך מסויים וכרגיל אינו נועד לשמש לכניסה, רואים אותו כאילו פרץ ונכנס.

 

406. (א)  הנכנס למקום המשמש למגורי אדם או לתפילה, או הנמצא בהם, בכוונה לבצע גניבה או פשע, דינו – מאסר חמש שנים.

           (ב) המתפרץ למקום כאמור בסעיף קטן (א) בכוונה לבצע גניבה או פשע, או המתפרץ מתוכו לאחר שביצע בו גניבה או פשע או נכנס אליו לשם כך, דינו – מאסר שבע שנים.

 

407. (א)  המתפרץ לבנין שאינו משמש בית מגורים ולא מקום תפילה, או לבנין שהוא אמנם סמוך לבית מגורים ומוחזק יחד עמו אך איננו חלק ממנו, בכוונה לבצע בהם גניבה או פשע, דינו – מאסר חמש שנים.

           (ב) המתפרץ לבנין כאמור בסעיף קטן (א) ומבצע בו גניבה או פשע, או מתפרץ מתוכו לאחר שביצע בו גניבה או פשע, דינו – מאסר שבע שנים.

 

408.               נעברה עבירה לפי סעיפים 406 או 407 כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה.

 

409. מי שנמצא ברשותו מכשיר המשמש לשם פריצה לבנין, ואין לו הסבר סביר לכך, דינו – מאסר שלוש שנים.

410. מי שנמצא באחת מנסיבות אלה, דינו – מאסר חמש שנים:

(1)   הוא מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם לסכן או לפגוע, בכוונה לפרוץ או להיכנס לבנין ולבצע בו גניבה או פשע;

(2)   הוא מחזיק מכשיר המשמש לשם פריצה לבנין, בכוונה לבצע פשע;

(3)   פניו רעולים או מושחרים או הוא מוסווה בדרך אחרת, בכוונה לבצע גניבה או פשע;

(4)   הוא נמצא בבנין בכוונה לבצע בו גניבה או פשע, ונקט אמצעים להסתיר את נוכחותו.

על מנת לבסס הרשעת אדם בעבירה פלילית נדרשת התביעה להוכיח שהתמלאו בו יסוד נפשי – מחשבה או רצון ברמה מסויימת שמשתנה מעבירה לעבירה ויסוד עובדתי שבו כלולות העובדות שאותן על התביעה להוכיח.

בבואנו לבחון את יסודות עבירת הפריצה והתפרצות:

על פי פסיקת בתי המשפט נהוג לומר כי עבירה זו מורכבת ממספר יסודות:

v     יסוד עובדתי בו נדרשת התביעה להוכיח כי הנאשם נמצא בפועל בתוך מקום העבירה ואין נפקא מינה כיצד ומתי נכנס הנאשם לאותו מקום.

v     יסוד נפשי: בו נדרשת התביעה להוכיח כי שהמעשה של הנאשם נעשה "בכוונה לבצע גניבה או פשע" במסגרת הוכחת הגניבה/ פשע שכבר בוצע או בהוכחת כוונת הכניסה למקום העבירה. במספר תיקים בהם הופיע עו"ד פלילי אריאל עטריקבעו בתי המשפט כי בעבירת הפריצה והתפרצות על המדינה מוטל נטל ההוכחה להוכיח כי ביצוע הגניבה או הפשע, נעשה במקום העבירה.

על התביעה להוכיח את התמלאות שני היסודות ברמה שמעבר לכל ספק סביר. כך, לשם המחשה באו הדברים לביטוי בפסק דין ע"פ 206/75 מוחמד בן סעד אלקואסמה נגד מדינת ישראל, העוסק ביסוד העובדתי של העבירה. המערער הורשע בעבירת פריצה וגניבה בבית משפט קמא, על סמך תביעת אצבעותיו שנמצאו במקום הפשע והוטל עליו 8 חודשי מאסר בפועל ו-10 חודשי מאסר על תנאי, בנוסף חויב לשלם למתלונן שבבית מלאכתו בוצעה הגניבה פיצוי בסך 1,500 ל"י . המערער ניפץ לפי כתב האישום, אחד מהחלונות הזכוכית בדלת הכניסה ונכנס דרכו לבית המלאכה. בית המשפט פסק כי העונש שהוטל על המערער אינו חמור יתר על המידה ועל כן נדחה ערעורו הן על ההרשעה והם על העונש.

פסק דין נוסף הדן בסוגיה הינו ערעור 9/09 הצבאי הראשי נ' טור' ולרי אברמוב,בו הורשע המערער על פי הודאתו בבית הדין הצבאי מחוזי בעבירה של התפרצות לבניין שאינו מקום מגורים או תפילה לפי סעיף 405 ו- 407(ב) לחוק העונשיןובעבירה של הוצאת נשק מרשות הצבא. בגין הרשעתו נגזרו עליו 10 חודשי מאסר בפועל ו- 3 שנות מאסר על תנאי. המערער ערער על חומרת העונש והתביעה על קולת העונש. בית המשפט דחה את שני הערעורים הנ"ל ופסק כי לא מצא לנכון להחמיר בעונש שהוטל עליו ועל כן פסק הדין של בית משפט קמא נותר על כנו.

ליצירת קשר, אנא מלאו את הטופס הבא, ונדאג לחזור אליכם: